Wien

d.fiedler@owd.at
Servicemanager
+43 664 8830 3186
t.kalchbrenner@owd.at
Sicherheitsberatung
+43 664 8830 3103
h.suchanek@owd.at
Sicherheitsberatung & Vertrieb
+43 664 8830 3102
a.kiss@owd.at
Direktor
+43 57 8830 3180
j.hornung@owd.at
Bereichsleiter Security
+43 664 8830 3197
w.haaks@owd.at
Bereichsleiter security systems Region Ost
+43 664 8830 3130
w.hank@owd.at
Projektierung & Vertrieb
+43 664 8830 3132
a.eigner@owd.at
Projektierung & Vertrieb
+43 664 8830 3161
t.kalchbrenner@owd.at
Vertrieb
+43 664 8830 3103
m.fleischhacker@owd.at
Vertriebsinnendienst & Backoffice
+43 57 8830 3149
d.kratschmer@owd.at
Vertriebsinnendienst & Backoffice
+43 57 8830 3148
markus.grundner@owd.at
Key Account & Operations Manager
+43 664 8830 3051
j.hammermayer@owd.at
Bereichsleiterin cleaning services
+43 664 8830 3151
a.harlander@owd.at
Projektierung & Vertrieb
+43 664 8830 3049
g.moritz@owd.at
Regionsleiter Ost
+43 664 8830 3892
insurance@owd.at
Geschäftsführender Gesellschafter
+43 57 8830 3059
e.knapp@owd.at
Servicemanager Notruf ServiceCenter
+43 1 2901050 3904
r.eckhardt@owd.at
Technischer Leiter Notruf ServiceCenter
+43 1 2901050 3901
a.frank@owd.at
Verwaltung Notruf ServiceCenter
+43 1 2901050 3902
g.moritz@owd.at
Servicemanager Notruf ServiceCenter
+43 1 2901050 3905
w.eckhardt@owd.at
Direktor Notruf ServiceCenter
+43 1 2901050 3900